Hvad er teorien bag den samtale, man har – er det særlige, psykologiske tilgange eller handler det mere om intuition?

SpørgsmålCategory: Spørgsmål til behandlingHvad er teorien bag den samtale, man har – er det særlige, psykologiske tilgange eller handler det mere om intuition?
Andreas Lassithiotakis Staff asked 2 år ago

Nogle gange kommer det nærmest til at virke som clairvoyance, og jeg er ikke sikker på, jeg bryder mig om at blive “læst”.

1 Answers
Andreas Lassithiotakis Staff answered 2 år ago

Tak for dit spørgsmål! Og også tak for uddybende kommentarer – de er også meget velkomne i behandlingen. Det er jo dig, der er kunden, og vi skal selvfølgelig tune os ind på hinanden.

Vores teorier er først og fremmest baseret på erfaring. Det vil jeg meget gerne forklare nærmere og komme med et eksempel på.

Grundlæggende lægger Body SDS’ terapi sig op ad de teorier og traditioner som psykoterapien arbejder efter, dvs studier i tilknytning, opvækst, livsværdier og følelsesmæssige og mentale reaktioner på forskellige kriser (mm).

Derudover har vi endnu en dimension, som for os er den vigtigste: I og med vi arbejder fysiologisk, samler vi en masse erfaring med hvordan sanser og organer reagerer på forskellige former for stress og følelsesmæssige udbrud eller manglen på samme; og hvordan spændinger spreder sig i kroppen. Derfor kan vi til tider læse kroppen ret nøjagtigt, og hurtigt få et indblik i dens generelle tilstand, selvom vi tager udgangspunkt i at behandle noget specifikt.

Men ligegyldigt hvor mange psykologiske teorier, man kender, vil det i sidste ende handle om at ‘klikke’ – altså finde et fælles sprog og skabe et rum med forståelse og tryghed, så både jeg som behandler, men selvfølgelig især du som klient kan sige, hvad vi tænker og føler. (Det er nok hovedsageligt klienten, der føler, og mig, som tænker)

Nogle gange stiller jeg konkrete spørgsmål til klientens liv, andre gange siger jeg bare højt hvad jeg fornemmer på kropssproget. Så er det op til klienten, hvor meget vedkommende gerne vil på banen med at fortælle mere, og om vi skal dykke dybere ned i noget bestemt, eller om det er rarest bare at ligge og slappe af og lade det “ryge ud af det andet øre” igen.

Det er nemlig ikke min intention, at klienten skal gøre noget bestemt ved det, jeg fortæller – det er hovedsageligt for at hjælpe kroppen med at give slip.
Og hvorfor hjælper spørgsmålene så klienten til at give slip? Det er både for at give bevidsthed til klienten om, hvad har spillet ind på skavankerne, men især for at sætte associationer på de ting, kroppen er igang med at bearbejde. Det er nemmere at ændre mønstre, hvis man kan ‘mærke’ grunden – og motivationen til at arbejde med sig selv oprigtigt kommer indefra.

Som lovet et eksempel:

Der er punkter i maven, som ifølge min erfaring er spændte, når der er tale om angst. Mange klienter fortæller selv, at de er kommet pga angst. Men hvis nogen fortæller, de er kommet pga vejrtrækningsbesvær eller ondt i maven, og jeg kan mærke, at det specielt er de ovennævnte punkter, der er spændte, kan jeg godt finde på at spørge, om personen oplever angst.

Dette handler selvfølgelig om at aflæse situationen. Nogen kan jeg spørge meget direkte, andre skal jeg spore lidt ind på.
For mig er gennemsigtighed vigtigt. Jeg kan godt finde på at indlede ved at sige “Jeg håber, det er ok, at jeg spørger direkte…” eller lignende, og jeg afrunder ofte ved at sige “Jeg spørger fordi… Giver det mening?” – for det er bestemt ikke min mening hverken at dele diagnoser ud eller at forskrække klienten. Det er vigtigt for mig, at det er en invitation til klienten til at fortælle om sin oplevelse, hvis det føles rart eller lettende.

Og som det oprindelige spørgsmål her indikerer, så er det i sidste ende min intuition, der fortæller mig, om det vil gavne at spørge – og i så fald, hvornår og hvordan jeg skal spørge. Sådan er det vel tilfældet i alle dybe relationer. Det er ikke til at sætte formler, der passer på alle personer/relationer eller på hvorfor noget er godt for os. Alle er forskellige, selvom vi har visse erfaringer og vilkår tilfælles.

Your Answer